Thursday, Jun 4, 2020
HomePosts Tagged "Keyakinan diri selepas perceraian"

PERCERAIAN bukan bermakna semua permasalahan sudah selesai apabila talak dilafazkan. Pasangan yang bercerai mesti membuat langkah pemulihan agar peluang untuk membina kembali semangat hidup yang lebih bermakna tidak dilumpuhkan trauma dan berbagai emosi negatif dek perceraian. Berikut ini beberapa panduan yang mungkin boleh membantu anda pulih

Read More
Optimized with PageSpeed Ninja